< návrat späť

Návštevný poriadok na podujatí

Futbalový klub FK Spišská Nová Ves,o.z., Ing. Kožucha 10, 052 01 Spišská Nová Ves vydáva podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Návštevný poriadok športového podujatia, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia (ďalej len „podujatie“) organizované klubom FK Spišská Nová Ves, v športovom zariadení futbalový štadión, Ing. Kožucha 10, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „športové zariadenie“). Účelom Návštevného poriadku športového podujatia je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené. Návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.

1. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

2. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou alebo permanentkou.

3. Na požiadanie usporiadateľa je návštevník povinný preukázať sa platnou vstupenkou alebo permanentkou.

4. Deťom do 10 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

5. Osoby na vozíčkoch majú vstup zdarma a pridelený priestor pri hracej ploche. Netiká sa to ich sprievodu.

6. Zákaz vstupu platí pre osoby ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu alebo drog.

7. Platí prísny zákaz požívania vlastných alkoholických a iných omamných a psychotropných látok.

8. Vstup do priestorov môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu štadióna FK Spišská Nová Ves a ich správanie sa je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.

9. Do areálu štadióna FK Spišská Nová Ves je zákaz vstupu so zvieratami.

10. Do areálu štadióna FK Spišská Nová Ves je zákaz nosenia nebezpečných predmetov, predmetov na tyčiach (napr. zástavy a pod.), zbraní, ostrých predmetov, kovových predmetov tieto im budú pri vstupe odobraté.

11. Pri vstupe sa vykonávajú bezpečnostné prehliadky. V odôvodnených prípadoch sa tieto prehliadky vykonávajú v hľadisku štadióna. Návštevník je povinný tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže viesť k zamedzeniu vstupu.

12. Divák berie na vedomie, že priestory a sektory objektu štadióna FK Spišská Nová Ves s výnimkou priestorov osobných (tzn. toalety, šatne a pod.) môžu byť snímané kamerou Mestskej polície.

13. Z priestorov areálu štadióna FK Spišská Nová Ves môže byť bez vrátenia vstupného vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny zložiek.

14. V krajnom prípade, podľa povahy priestupku, môže bezpečnostný pracovník FK Spišská Nová Ves, požiadať o zakročenie člena bezpečnostnej služby alebo priamo príslušné bezpečnostné orgány.

15. Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch areálu štadióna FK Spišská Nová Ves spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok a vybavenie, ktorý má v prenájme FK Spišská Nová Ves.

16. Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody ním spôsobené, ktoré boli spôsobené jeho vinou na zariadení areálu alebo na majetku ostatných osôb.

17. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch areálu štadióna FK Spišská Nová Ves čistotu a poriadok.

18. Vo všetkých priestoroch areálu štadióna FK Spišská Nová Ves platí prísny zákaz fajčenia.

19. Pre návštevníkov platí prísny zákaz vnášať do objektu akékoľvek vlastné jedlo, vlastné nápoje (nealkoholické ako aj alkoholické, ide hlavne o fľaše, tie im budú pred vstupom odobraté). Nápoje a jedlo si môže divák zakúpiť jedine v bufetoch v areáli štadióna FK Spišská Nová Ves.

20. Na krytú tribúnu je povolený vstup len s vybraným druhom jedla ( balené druhy potravín: žemle, bagety a popcorn). Toto nariadenie sa môže meniť podľa charakteru podujatia.

21. Na krytú tribúnu platí prísny zákaz vnášania akéhokoľvek druhu nápojov. Toto nariadenie sa môže meniť podľa charakteru podujatia.

22. Platí prísny zákaz vhadzovať akékoľvek predmety na hraciu plochu alebo reklamnú plochu, tak počas športových, spoločenských, kultúrnych a ďalších akcií, ako aj mimo akcie. Porušením tohto nariadenia sa divák vystavuje nebezpečenstvu vymáhania pokút, ktoré môžu byť organizátorovi počas akcie za takéto konanie uložené.

23. V priestoroch areálu štadióna FK Spišská Nová Ves platí zákaz ukladania bicyklov, kočiarov, malých motocyklov alebo iných prepravných prostriedkov, ako aj zákaz vstupu pre osoby na kolieskových korčuliach.

24. K pohybu medzi priestormi štadióna FK Spišská Nová Ves je povolené používať iba vyhradené komunikácie.

25. V prípade poranenia a ostatných úrazov musí návštevník vyhľadať ošetrenie a zdravotnú pomoc v ošetrovni Prvej pomoci, ktorá bude náležite vyznačená.

26. Povinnosťou návštevníka je predmety nájdené v priestoroch areálu štadióna FK Spišská Nová Ves odovzdať na sekretariáte FK alebo u službukonajúceho pracovníka, ktorý ich zaistí a neskôr ich odovzdá majiteľovi.

27. Je zakázané vnášať a používať zábavnú pyrotechniku a iné zakázané predmety, ktoré sú zobrazené pri každom vstupe do hľadiska z dôvodu ohrozenia zdravia ostatných návštevníkov alebo poškodenia zariadenia a vybavenia štadióna FK Spišská Nová Ves.

28. Je tiež zakázané vnášať predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety.

29. Za škody, poranenie alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním prevádzkového poriadku, a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov, nenesie vedenie FK Spišská nová Ves zodpovednosť a všetky škody spôsobené nevhodným správaním návštevníkov (nedodržiavaním ustanovení tohto návštevného poriadku) budú vymáhané podľa platných predpisov SR.

30. V prípade poranenia osoby v publiku predmetom súvisiacim s akciou (lopta, futb. výstroj ap.) nenesie FK Spišská Nová Ves, o.z. zodpovednosť.

31. Za stratené a ponechané veci v objekte areálu štadióna FK Spišská Nová Ves nenesie FK Spišská Nová Ves, o.z. žiadnu zodpovednosť.

32. Ustanovenia Návštevného poriadku sú platné pre celý objekt areálu štadióna FK Spišská Nová Ves vrátane parkovacích priestorov a iných objektov patriacich k areálu štadióna FK Spišská Nová Ves.

 

Schválené Správnou radou FK Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, 22.06.2015

Ing. Jozef Petruška - bezpečnostný manažér
FK Patrik Brezovaj - štatutárny zástupca FK

Späť Na začiatok

Hráči A-tímu

Anketa

Aká bude aktuálna sezóna pre náš A-tím?
Počet hlasov: 310
Liga
ZŠ, Nejedlého Spišská Nová Ves
Futbalový spravodaj FK Spišská Nová Ves
FK Spišská Nová Ves | Slovenské kluby | Futbal | Forfanshop.com

Fotogaléria

Krátke správy

[16.3.2018 15:24]
icon Tibor Morihladko – SOBOTA 17.3., o 15.00 hod. FK NOVES Spišská Nová Ves - MFK Lokomotíva Zvolen
[25.2.2018 16:56]
icon Tibor Morihladko – sobota 24. 2. 2018, o 11.00 hod. (umelá trávnatá plocha) FK NOVES Spišská Nová Ves – Partizán Bardejov 2:2 (1:2)
[23.2.2018 19:21]
icon Tibor Morihladko – sobota 24.02.2018 o 11:00 hod., umelá trávnatá plocha FK NOVES SPIŠSKÁ NOVÁ VES - PARTIZÁN BARDEJOV
[20.2.2018 20:39]
icon Tibor Morihladko – Prípravné stretnutie dospelých: FK NOVES Spišská Nová Ves - FK SVIT streda 21.2.2018 o 17:30 hod.
[12.2.2018 8:33]
icon Tibor Morihladko – utorok 13. 2. 2018, o 17.30 hod. FK NOVES Spišská Nová Ves – FK Svit
[7.2.2018 19:16]
icon Tibor Morihladko – FK NOVES Spišská Nová Ves – 1.FC Tatran Prešov 1:6 (1:0) Góly: 6 min. Vilkovský
[27.1.2018 13:59]
icon Tibor Morihladko – sobota 27. 1. 2018, o 11.00 hod. FK NOVES Spišská Nová Ves – FK Košice 0:2 (0:1)
[20.1.2018 16:41]
icon Tibor Morihladko – FK NOVES - ŠK ODEVA LIPANY 2:1 (1:1) góly FK NOVES: Kováč L., Zekucia
[18.1.2018 11:50]
icon Tibor Morihladko – Prípravné stretnutie dospelých: FK NOVES Spišská Nová Ves-FK Poprad B 1:4 (0:2) gól FK NOVES: Vilkovský, rozhodoval: Marcin R.
[22.4.2017 22:18]
icon Tibor Morihladko – FC Nitra - FK Spišská Nová Ves 2:0
[20.3.2017 23:31]
icon Tibor Morihladko – V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI UŽ S ISTOTOU DRUHEJ CELOSLOVENSKEJ LIGY!
[11.3.2017 13:32]
icon Tibor Morihladko – U19 príprava: FK Spišská Nová Ves – FK Svit 4:2 (3:1) Góly: Kavulič 3, Regec - Jackovič, Starinský. FK Spišská Nová Ves: Dzurilla - Michal, Kunzo, Pavlovský, Mravčák - Majko, Labanc, Štropmf, Cmorej - Regec, Kavulič.
[11.3.2017 13:32]
icon Tibor Morihladko – A tím príprava: FK Spišská Nová Ves – FK Svit 4:2 (2:0) Góly: Zekucia, Deco, Vantroba, Čekovský (11m) - Saša Aksrarov 2. Gáborčík (Huszárik) – Palutka (Slejzák), Boroš, Sedláček (Šoltés), Botvinnik (Baranyi), Sirko (Vantroba), Banky, Deco, Kováč (Vil...
[20.2.2017 5:43]
icon Tibor Morihladko – U14 príprava: FK Spišská Nová Ves - FK Pokrok SEZ Krompachy U15 9:1 Góly: Mika3, Macejko3, Hurtuk, Kovaľ, Sopkovič.
[20.2.2017 5:43]
icon Tibor Morihladko – U19 príprava: FK Spišská Nová Ves – OŠK Sokol Chminianska Nová Ves "A" 3:1 (1:0) Góly: Labanc, Pavlovský, Regec. U17 príprava: FK Spišská Nová Ves – ŠKM Liptovský Hrádok 1:2 (1:0) Góly: vlastný.
[15.2.2017 21:07]
icon Tibor Morihladko – A príprava: FK Spišská Nová Ves – FK Pokrok SEZ Krompachy 7:1 (4:0) U19 príprava: FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 4:2 U17 príprava: FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 2:1
[13.2.2017 21:38]
icon Tibor Morihladko – V piatok sa odohrá mimoriadne aj ďalšie prípravné stretnutie A-tímu: piatok 17.2. 2017, o 17.00 hod. FK Spišská Nová Ves – 1.FC Tatran Prešov "B"
[13.2.2017 10:25]
icon Tibor Morihladko – U15 príprava: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Spišská Nová Ves 1:4 góly: Hrušovský 2, T. Zummer, Hamráček U14 príprava: MFK Tatran Lip.Mikuláš – FK Spišská Nová Ves 2:3 góly: Macejko 2, Revaj.
[9.2.2017 22:32]
icon Tibor Morihladko – FK Spišská Nová Ves – Cigánd (Maďarsko- II. liga) Góly: Čekovský 2 - Barcsay 2.
[4.2.2017 9:03]
icon Tibor Morihladko – U17 príprava: FK Spišská Nová Ves - Markušovce "A" 5:0 (1:0) góly: Sakmar 2, Čonka (11), A. Zummer. Zostava: Tomaščík - Pacák, Gbur, Borženský, Korba, Ištvanik, Soľana, Zummer A., Sakmar, Čonka, Kruppa.

FK SNV TV

Mesto Spišská Nová Ves NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Správa telovýchovných zariadení NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Fintex - výroba textilu NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Výťahy od spoločnosti Šoltýs-Výťahy s.r.o. NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Brantner Nova NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Strechy ROOFS s.r.o. - strešné systémy, odkvapové systémy NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Výhradný distribútor športových dresov a oblečenia značky SPORTIKA pre fubal