Nové ihrisko

Projekt „Tráva namiesto starej ŠKVARY“

„Na začiatku bol sen. A ten sa nám podarilo zrealizovať. Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa podieľali na vybudovaní nového trávnatého ihriska pre našu mládež.“ správna rada FK SNV

Iniciátor projektu: Futbalový klub Spišská Nová Ves

Partneri projektu: Mesto Spišská Nová Ves, STEZ, Slovenský futbalový zväz a Košický Samosprávny kraj – Výška dotácie od KSK: 14 700,00 €

 

Cieľ projektu: Vznik novej tréningovej plochy pre futbalovú mládež klubu FK SNV

Realizátor projektu: DGD Trade, s.r.o. Ralizácia projektu: jún – september 2022

„Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom“.

Fotogaléria: