Partneri

MONACObet liga

 

 

 

Hlavní partneri

Partneri

Bartroví partneri

Stante sa partnerom FK SNV

Spoločne vytvoríme ten najlepší tím.

VÝHODY PARTNERSTVA S FK SNV

NAŠA PONUKA

Chceme aby naši partneri pocítili benefit z podpory FK SNV

SOCIÁLNE SIETE

Podporíme Váš produkt, služby alebo kampaň cez naše siete.

BULLETIN

Okrem umiestnenia loga Vám ponúkame možnosť ako rozhovor, zľavový kupón, predstavenie formou PR článku.

A MUŽSTVO

Viete využiť naše A mužstvo pre Vašu reklamu. Či to bude produkt, video alebo fotografia.

DOMÁCE ZÁPASY

Po otvorení novej tribúny chceme zvyšovať účasť divákov. Umiestnenie Vášho loga na 2 stranách a fotostenách. Podľa partnerstva umiestnenie loga na dresoch A mužstva.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak sa chcete stať partnerom FK SNV kontaktujte nás na tel. čísle:

Karol Kacvinský – 0908 049 774
Tomáš Cehlár – 0902 205 847

CIELE FK SNV 2021

Zadefinovať manažérsku a trénerskú štruktúru

Nastaviť transparentne a udržateľné financovanie

Zvýšiť záujem verejnosti o futbal

Hľadať nových stabilných partnerov

Materiálne zabezpečenie všetkých kategórií

Podpora vzdelávania trénerov

Príprava klubu pre štatút FUTBALOVÁ AKADÉMIA

Prilákať väčšie počty divákov na tribúny

Zatraktívniť domáce zápasy A mužstva

Postupne navyšovať rozpočet A mužstva

Zvyšovať kvalitu a konkurencieschopnosť tímu

Vybudovať detskú funzone a vyrobiť maskota FK SNV