2 % pre FK SNV

Milí naši fanúšikovia, rodičia, podporovatelia, partneri,

 aj tento rok je tu pre Vás možnosť podporiť Futbalový klub Spišská Nová Ves 2% z Vašich daní.

Všetkým Vám, ktorí ste tak urobili už minulý rok veľmi pekne ďakujeme. Pre ostatných je tu naša prosba, aby ste tak urobili tento rok.

Vaše 2% z daní sú dôležitou súčasťou financovania nášho klubu. Aj vďaka nim vieme zabezpečovať kvalitné vybavenie a trénerský proces pre všetkých našich futbalistov a futbalistky bez rozdielu.

Zamestnanci

Najprv do 15. februára požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

Potom vyplň tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Tlačivá Vyhlásenia a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov  je potrebné doručiť do 30.04.2023 na daňový úrad. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023 na daňový úrad. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

Nezisková organizácia vydá  Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.


Fyzická osoba – živnostník

Ak podávaš daňové priznanie sám, vyplň na strane 12 – XII. ODDIEL  všetky kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

Nezisková organizácia vydá  Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

TOTO pošli účtovníčke/ekonómke:

Názov: Futbalový klub Spišská Nová Ves
IČO: 35548967
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Ing. O. Kožucha 848/10, Spišská Nová Ves 052 01
Bankový účet: SK2156000000003433315001, Prima banka Slovensko, a.s.


Právnická osoba – firma

Vyplň v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka uplynie 31. marca a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

TOTO pošli účtovníčke/ekonómke:

Názov: Futbalový klub Spišská Nová Ves
IČO: 35548967
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Ing. O. Kožucha 848/10, Spišská Nová Ves 052 01
Bankový účet: SK2156000000003433315001, Prima banka Slovensko, a.s.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

Mgr. Tomáš Cehlár – 0902 205 847, tomas.cehlar@gmail.com

! ĎAKUJEME !