Týždenný plán

Týždenný plán 13.5.2024 – 19.5.2024

_________________

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas