Týždenný plán

Týždenný plán 17.6.2024 – 23.6.2024

_________________

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas