Týždenný plán

 

Týždenný plán 6.2.- 12.2. 2023

 

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas