Týždenný plán

Týždenný plán 8.5.- 14.5. 2023

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas