Týždenný plán

Týždenný harmonogram tréningov a zápasov – FK SNV od 16.5. – 20.5.2022

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas