Týždenný plán

Týždenný plán 27.3.- 2.4. 2023

 

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas