Týždenný plán

Týždenný plán 11.12.-17.12.23

_________________

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas