Týždenný plán

U6 – U7 – štvrtok – FitHouse o 15:30 – 16:55 (Slnečné nábrežie 3447/1 , 052 01 Spišská Nová Ves)

U8 – U9 – utorok, štvrtok – ZŠ Nejedlého o 15:45 – 16:45

DISNYE Playmakers – štvrtok – ZŠ Nejedlého o 17:00 – 18:00

Týždenný harmonogram tréningov a zápasov – FK SNV:

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas