Týždenný plán

Týždenný harmonogram tréningov a zápasov – FK SNV od 13.9. – 18.9.2022

Poznámka: HP- hlavná trávnatá plocha    –    UT – umelá tráva    –     AŠ – ihrisko na Tatrane    –    PZ – prípravný zápas