O klube

História Klubu

Prvá zachovaná písomná zmienka o futbalovom stretnutí na území Spišskej Novej Vsi pochádza z 28. mája 1914. ISE – IGLÓI SPORT EGYESÜLET alebo Spišský atletický klub nastúpil proti Lőcsei Football Sereg. Neskôr vznikol klub AC (10.1.1922), zlúčením maďarského ISE a pôvodného slovenského ŠK Tatran. Postupne klub menil názvy na Sokol, Lokomotíva, Lokomotíva-Bane, AC LB, MFK Lokomotíva VTJ, FK VTJ, až po súčasný FK Spišská Nová Ves.

Súčasnosť

Aktuálne je FK SNV účastníkom III. Tipsport ligy skupina Východ a pre mládež máme štatút ÚTVAR TALENTOVANEJ MLÁDEŽE.

  • 11 mládežníckých kategórií / U6 až U19
  • 1 ženská kategória U15
  • A mužstvo III. liga TIPOS Východ
  • 230 aktívnych členov/hráčov
  • 15 trénerov

NOVÁ SPRÁVNA RADA

V lete 2020 sa staré vedenie rozhodlo ukončiť svoju činnosť a hrozil zánik futbalu v Spišskej. Po angažovaní sa mestských poslancov Tomáša Cehlára, Petra Bednára a neskôr aj bývalého mládežníckeho člena klubu Karola Kacvinského sa začala formovať nová správna rada. Jej aktuálne zloženie je nasledovné: Tomáš Hrušovský, Karol Kacvinský, David Farkašovský, Tomáš Cehlár.

PRVÉ KROKY

TRANSPARENTNÉ ČLENSKÉ PRE KLUB

Po stretnutí s rodičmi a vysvetlení neštandardného výberu nastala zmena, kde už augustové 2020 členské je posielané na klubový účet.

STABILIZOVANIE DORASTENECKÝCH KATEGÓRIÍ

Podarilo sa nám v lete doplniť cez 20 hráčov na ročné hosťovanie. Veľká vďaka, patrí okolitým klubom za spoluprácu a ústretovosť. ĎAKUJEME

SOCIÁLNE SIETE A WEB

Príprava design manuálu pre online komunikáciu. Presný postup zverejňovania príspevkov a tiež komunikácia s fanúšikmi. Vytvorenie úplne novej web stránky FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES.

PONUKA PRE SPONZOROV

Pripravili sme detailnú ponuku, kde sme definovali 4 kategórie. Generálny partner, Hlavný partner, Partner a Bartrový partner.

BUFET

Už na prvý domáci zápas sezóny 2020/2021 sme v spolupráci s partnermi Šariš a Bavendo zabezpečili mobilný stánok

CIELE FK SNV 2021

Zadefinovať manažérsku a trénerskú štruktúru

Nastaviť transparentne a udržateľné financovanie

Zvýšiť záujem verejnosti o futbal

Hľadať nových stabilných partnerov

Materiálne zabezpečenie všetkých kategórií

Podpora vzdelávania trénerov

Príprava klubu pre štatút FUTBALOVÁ AKADÉMIA

Prilákať väčšie počty divákov na tribúny

Zatraktívniť domáce zápasy A mužstva

Postupne navyšovať rozpočet A mužstva

Zvyšovať kvalitu a konkurencieschopnosť tímu

Vybudovať detskú funzone a vyrobiť maskota FK SNV