Author Karol Kacvinský

Aj málo stačí, aby sme robili veľké veci.

Po dlhšej dobe môžete opäť pomôcť svojmu klubu aj formou 2% z Vašich daní. S novým vedením prišli nové ciele, ktoré ľahšie dosiahneme spoločne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnete darovať 2% FK SNV.

 

Vyzbierané financie použijeme na:

 • podporu a rozvoj tréningového procesu mládeže
 • zakúpenie výstroje, tréningových pomôcok, oblečenia a dresov
 • rekonštrukciu šatní a spoločných priestorov pre mládež
 • vzdelávanie trénerov a skvalitňovanie tréningového procesov

Viac o tom ako poukázať 2% pre FK SNV nižšie v texte.

 

Údaje pre poukázanie 2% pre FK SNV

Názov (obchodné meno):  Futbalový klub Spišská Nová Ves

Sídlo:                                      Ing. O. Kožucha 848/10, 052 01 Spišská Nová Ves

Právna forma:                      občianske združenie

IČO:                                        35 548 967

IBAN:                                     SK21 5600 0000 0034 3331 5001

Pre pomoc resp. otázky nás neváhajte kontaktovať: Tomáš Cehlár, 0902 205 847, futbal@fksnv.sk

 

Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. Tlačivo nájdete na konci článku.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie, ktoré vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

 

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

 1. Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
 • Do 15.2.2021 musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie daní za rok 2020, na základe toho sa vypočíta výška vaších 2%.
 • Následne vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu (viď dole článok).
 • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania. Tieto tlačivá podáte na príslušný daňový úrad.
 • Vyhlásenie a potvrdenie môžete odovzdať aj našim trénerom a my to odnesieme na potrebný úrad
 1. Podávam si daňové priznanie sám
 • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
 • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou alebo elektronicky

 

Čiastočne vpylnené Vyhlásenie o poukázaní:

vyhlasenie-o-poukazani-dane_FK_SNV

Read More